Monthly Archives: אפריל 2014

התארחתי בבלוג דל פחמימות

פוסט קצרצר עם קישור לרשומת אורח לא אופיינית שלי בעקבות שינוי הדיאטה שעופר ואני מנסים בחודשים האחרונים, יצא שהתארחתי בבלוג שעזר לנו למצוא את הפתרונות המעשיים – בלוג דל פחמימות. חוץ מהמקרה הבודד של הפיתות שהיה לדרישת הקהל, אני לא נוטה לכתוב מתכונים, בטח לא בבלוג… ובכנות, קשה לי, כי הרוב המכריע של דברים שאנחנוRead more

אביב הגיע, 2014

אביב הגיע, 2014

האלו חברים, כן, אני לא מעדכנת את הבלוג הרבה זמן. החלטתי לכתוב פה ולספר קצת למה לא עידכנתי את הבלוג, ובכלל מה שלומנו. אבל קודם כל תמונה. אז נתחיל ממצב הבלוג – בגדול הדבר הבא שרציתי לספר לכם עליו הוא המשך חופשת הקיץ שלנו עם דניאלה. בלי להכנס לפרטים, יש פה ניסוי מעניין לכתוב אתRead more