Monthly Archives: דצמבר 2011

קצת שלג לשם שינוי

בימים האחרונים לא מאד קר פה, מצד שני ירד לנו שלג מאד נחמד. צילמתי כמה תמונות כשיצאתי מהבית לסיבוב, והנה הן כאן.   יש שיצחקו עלי אבל אני חייבת לציין כמה דברים בהקשר הזה: מינוס שתיים בלי רוח זה בעצם לא ממש קר. אפילו נעים. לטייל בחוץ בשלג כשלא ממש קר זה אמנם מאתגר אבלRead more