Monthly Archives: אפריל 2012

האביב הקלגריאני הפכפך ומעניין

כל יום יש מזג אוויר הפוך לגמרי. קחו את השבוע האחרון: יום רביעי היה עדיין שמשי ויבש. ביום חמישי היה מעונן, ובצהריים נפתחו ארובות השמיים והתחיל לרדת מבול. בערך בארבע המבול התערבב עם שלג. בערך בחמש זה כבר היה שלג רטוב וכבד, שיורד בגושים גדולים ורכים.       בערב כבר הייתי צריכה לחפור אתRead more