Monthly Archives: פברואר 2012

מטקות, גירסת החורף

בישראל משחקים מטקות בקיץ, על החוף. בקנדה משחקים מטקות בחורף, על השלג. טוב, לא באמת (אבל טרם מיציתי את הבדיחה, אם כי כל הקרדיט עליה לליזי). יש לנו מעין צ’ק ליסט לא רשמי של פעילויות חורף שצריך לנסות. אז בינתיים כבר החלקנו על הקרח ועשינו סנושואינג (טיול נעלי שלג נשמע פחות מגניב). ברשימה עדיין נסיעהRead more